SBS Vietnamese - SBS Việt ngữ

SBS Vietnamese - SBS Việt ngữ

SBS

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Vietnamese-speaking Australians. - Tin tức độc lập và những câu chuyện nối kết quý vị với cuộc sống ở Úc và cộng đồng người Việt.

Hören Sie sich die letzte Folge an:

Có những người trong cộng đồng là điển hình của sự thay đổi. Hãy cùng gặp gỡ Florence Drummond, người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của IWIMRA, một nền tảng cho tiếng nói của phụ nữ thổ dân trong lĩnh vực khai thác mỏ. 

Vorherige Folgen

 • 16865 - Florence Drummond, nhân tố thay đổi tiếng nói của phụ nữ thổ dân 
  Fri, 24 Jun 2022
 • 16864 - Úc cần giải pháp nào khi nền kinh tế Sri Lanka đã sụp đổ 
  Fri, 24 Jun 2022
 • 16863 - Bản tin thời sự 24-06-2022 
  Fri, 24 Jun 2022
 • 16862 - Chương trình túc cầu hỗ trợ hòa nhập cộng đồng 
  Fri, 24 Jun 2022
 • 16861 - Nước Úc trong tuần: Kế hoạch miễn phí một năm học mẫu giáo hy vọng góp phần thay đổi kinh tế xã hội tại NSW và Victoria 
  Fri, 24 Jun 2022
Mehr Folgen anzeigen

Weitere österreichische %(nachrichten und politik)s-Podcasts

Weitere internationale nachrichten und politik-Podcasts

Andere Podcasts von SBS Chill

Wählen sie eine Kategorie